Porno Nedir?

Pornografi Nedir?
Pornografi, cinsel uyarılma amacıyla cinsel konunun sergilenmesidir. Pornografi, kitaplar, dergiler, kartpostallar, fotoğraflar, heykel, çizim, resim, animasyon, ses kaydı, film, video ve video oyunları da dahil olmak üzere çeşitli araçlar ile sunulabilir.

Pornografinin Kökeni
Yunanca kökenli pornografi Türkçeye Fransızca pornographie sözcüğünden geçmiştir. Yunanca pornographos sözcüğü, porne (fahişe) ve graphein (yazmak) sözcüklerinin birleşiminden oluşur ve “fahişelerle ilgili yazılar” anlamına gelir.
Pornografi kavramı, erotizme yakın olmakla beraber, sınır tanımayışı açısından farklılık arzeder.

İnsan Cinselliğinin Grafiksel Gösterimi
Pornografi, insan cinselliğini, insanlık tarihinin herhangi bir zaman dilimi kadar geriye götürülebilen bir grafik gösterimdir. Çağlar boyunca pornografi gelişti ve gelişti, ancak 20. yüzyılın teknolojik ve ideolojik gelişimine kadar pornografinin modern toplumun tam anlamıyla her alanında geliştiği söylenemez. Şu anda Amerikan toplumu, pornografinin etkileri konusunda henüz ortak bir görüş birliği oluşturamadı. Bazı aktivistler, pornografinin insanların cinselliklerini keşfetmeleri için sağlıklı bir yöntem olduğunu ileri sürüyorlar. Karşıt görüşler de mevcut olmakla birlikte, genel kanı pornografinin zararsız ve hatta bir çok yönü ile faydalı olduğu yönünde.

Fahişelik Tarihi
George R. Scott, “Eski çağdan günümüze fuhuş tarihi” adlı kitabında, ilk cinsel çizimin mağara adamı tarafından yapıldığını ve ilk yazılı belgenin keşfinden neredeyse bin yıl öncesine dayandığını belirtti. O zamandan beri, gelişmekte olan toplumların çoğunda insan cinselliği önemli bir rol oynamıştır. Pornografi var olmasına rağmen çoğunlukla cinsel ilgi için birincil kaynak olarak değil öğretim materyali olarak kullanılıyordu. Ahlak sisteminin geliştirilmesi ve insan cinselliğinin kısıtlanması ile fahişelik, insanların cinsel istekleri için bir memnuniyet kaynağı olarak hizmet vermeye başladı. Scott ifadelerini desteklemek için yıkıcı istatistikler sunuyor. Örneğin, 18. yüzyılda New York’ta sekiz kadından birinin bir bölüm ya da tam zamanlı bir fahişe olarak çalıştığı tahmin ediliyor.

Seksin Sağlığa Faydaları Nelerdir?
Seks sadece iyi hissettirmez. Sağlığınız için birçok faydası da vardır. Sağlıklı bir seks hayatının, sizlere sağladığı faydalardan bazılarını aşağıda sıraladık.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir.
Libidonuzu artıtır.
Kadınlarda mesane kontrolünü artırır.
Kan basıncınızı düşürür.
İyi bir egzersiz olarak kabul edilir.
Kalp krizi riskini azaltır.
Ağrı kesici etkisi vardır. (Ağrı kesici ilaç almadan önce orgazm olmayı deneyebilirsiniz.)
Prostat kanseri riskini azaltır.
İyi bir uyku çekmenize yardımcı olur.
Stresi azaltır ve özgüvenini artırıcı etki yapar.

Porno İzlemenin Vücut Kimyasına Faydaları Nelerdir?

Porno, görüntüleyicinin beyninde endojen kimyasalların salınımını başlatıyor. Görüntüleyiciye oldukça uyarılmış hissettiriyor, hayatındaki stres, baskı, endişe ve sancıların hepsi içsel uyuşturucularla sular altında kalmaya başlıyor. İzleyici adeta kendi kendine tedavi uyguluyor ve bir süreliğine hayatın gerçekliğinden uzaklaşabiliyor.
Porno sayesinde vücutta salgılanan bazı kimyasallar ve etkileri;

1- Dopamin: Beyindeki yükselmiş dopamin seviyeleri aşırı derecede dikkat ve odaklanmaya işarettir. Bu durum, izleyicinin çevresindeki her şeyi hariç tutarak pornografik görüntülere yoğun biçimde odaklanmasına neden olur .
2- Norepinefrin: Bu kimyasal vücuda doğal bir adrenalin atışı yaparak canlandırıcı ve artan enerji hissi uyandırır. Norepinefrin de bellek kapasitesini artırıcı etkiye sahiptir. Bu nedenle porno izleyicileri, yıllar sonra bile müthiş bir berraklıkla görülen görüntüleri hatırlayabiliyor.
3- Testosteron: Pornografi testosteron salınmasını tetikler ve sonuç olarak pornografi arzusu artar.
4- Oksitosin: Oksitosin doğal bir sakinleştirici olarak görev yapar. Birey, yaşamın stres ve baskısıyla başetmek için oksitosin salgılanmasına ihtiyaç duyar.
5- Serotonin: Bu doğal kimyasalın salınımı derin bir huzur hissi uyandırıyor . Bireyler, kendi kendilerine tedavi uygulamak ve stresden kurtulmak için pornoya yöneliyorlar.

Pornonun Tarihsel Gelişimi
1970’li yıllarda VHS kasetleri ile izleyicilere aktarılan porno, yer aldığı toplumsal konum itibariyle sosyal hayatta birçok değişimi beraberinde getireceğinin sinyallerini veriyordu. Başka bireylerin cinsel hayatlarına tanık olan insanlar, taklit etme-benimseme-özdeşleşme gibi davranış kalıplarını kendi yaşamlarına uygulama yoluna gidiyorlardı. Eş-partner seçiminde cinselliğin içeriğini ön plana çıKarmak suretiyle ikili ilişkilerini yaşayan bireyler, mutluluk kavramını farklı kelimelerle ifade etmeye başlıyorlardı.
2000’li yıllara gelindiğinde ise porno sektörü daha da genişleyerek, söz konusu içerikleri daha büyük kitlelere ulaştırma olanağı elde ediyordu. Nitekim, VCD-DVD formatlarının etkisiyle daha fazla birey, daha kolay bir şekilde pornolara ulaşıyordu. Bu doğrultuda daha fazla kişiyi istihdam eden, daha farklı formatlarda icra edilmeye başlayan pornolar, insanların cinselliğe bakış açısında bütünen farklı bir bakış açısı meydana getiriyorlardı.
Psikologların, nörologların, sosyologların inceleme alanına giren araştırma konularının oluşumuna imkan veren izleyici profilleri, giderek cinsellik odaklı bir sosyal hayatın oluşumunu beraberinde getiriyordu.Porno görüntülerinde gördükleri insanlara benzer bir izlenim vermeye çalışan insanlar, vücutlarını, sahip oldukları fizyolojileri değiştirmek adına çeşitli yollara gidiyor; spor, sağlıklı beslenme, estetik cerrahi, takviye ilaçlar vb. birçok sektörün gündemde yer almasını sağlıyorlardı.
VR cihazları ile kullanıcılara porno deneyimi yaşatma odağında olan şirketler; insanların gerçek hayattan giderek koparak, sanal-soyut bir alemde yaşamaları adına önemli, geri dönüşü olmayan bir yol alıyorlardı. Bir kere tadı alındıktan sonra, bırakılamayan unsurlara benzer olarak, sanal gerçeklik-arttırılmış gerçeklik gibi cihazlarla porno deneyimlerini gerçekleştirecek insanların geçmişi arayacaklarını söyleyemiyoruz. Giderek artarak devam eden, sosyal hayatın içinde daha çok yer alan, belki de Maslow’un “İhtiyaç Piramid”inde bahsettiğinden daha farklı bir konuma gelen cinselliğin geleceği merak konusu.Yoruma ve öngörülere son derece açık olan konunun, masaya yatırılıp, yatırılmaması konusunda çekimser oyumuzu kullanmayı tercih ediyoruz.
Ne de olsa her zaman olduğu gibi, onlar oynayacak, meydana getirecekler; biz izleyeceğiz uyum sağlayacağız.